login »
16 mei 2022

ZVH Brabant Zuidoost publiceert jaarverslag 2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020.

Het jaarverslag geeft een beeld van alles wat het ZVH het afgelopen jaar uitvoerde en bereikte en van de ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de netwerksamenwerking.

Stijging van aanmeldingen zet door

In 2021 heeft het ZVH verder gebouwd op de basis die in 2020 is gelegd. De eerdere stijging van het aantal aanmeldingen van complexe casussen door ketenpartners zette door. Dat geldt in ieder geval voor de casussen-op-maat (COM). Daarbij wordt een zaak door een van de aangesloten partners aangemeld, meestal omdat er een knelpunt is waardoor er in een complexe situatie geen vooruitgang meer wordt geboekt.

Procesregie complexe casuïstiek

Het hoofdstuk ‘procesregie complexe casuïstiek’ geeft een overzicht met per type casuïstiek of thema uitgesplitste aantallen. Daarna wordt in het hoofdstuk ‘resultaten jaarplan’ benoemd wat er is bereikt op de verschillende onderwerpen in het jaarplan 2021.

Het hoofdstuk ‘trends, ontwikkelingen en signalen’ beschrijft de observaties bij de behandeling van de verschillende casussen. Deze informatie kan worden benut als input voor beleidsontwikkeling of als aanvulling op eigen analyses van partnerorganisaties. Tot slot geeft het hoofdstuk ‘bestuur en organisatie’ inzicht in hoe de organisatie van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2021 functioneerde.

Downloads