login »
07 maart 2022

Wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering?

De laatste tien jaar zijn op het gebied van preventie radicalisering en polarisatie veel initiatieven ontplooid, zowel in beleid en praktijk als in onderzoek. Tegelijkertijd is er behoefte aan zicht op de effectiviteit van deze initiatieven. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deed een verkenning naar wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering.

Ingrediënten van een effectieve aanpak

Uit onderzoek en uit de praktijk komen steeds meer inzichten die kunnen helpen om in specifieke situaties gericht interventies in te zetten. Wat zijn de ingrediënten van een effectieve aanpak van preventie van polarisatie en radicalisering? En dan speciaal met het oog op de praktijk van jeugdprofessionals.

Geen eenvoudige oplossingen

Dit NJi-rapport biedt geen eenvoudige oplossingen. Dat kan ook niet bij complexe fenomenen als polarisatie en radicalisering. Het geeft wel de richting aan waarin we oplossingen moeten zoeken. Hiermee wil het NJi professionals die met jeugd te maken hebben inzicht geven in deze complexe maatschappelijke verschijnselen. En laat het zien wat zij in hun beroepspraktijk en in het beleid kunnen doen rondom deze fenomenen. De nadruk ligt daarbij op preventie.

Links