login »
15 juni 2022

Jaarverslag 2021 ZVH Baronie Breda

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021.

Stijging aantal zaken

In 2021 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) verder gebouwd op de basis die in 2020 is gelegd. De eerdere stijging van het aantal aanmeldingen van complexe casussen door ketenpartners zette door.

Naast een stijging van het aantal aangemelde zaken, ziet het ZVH ook de ernst van de zaken toenemen. Voorbeelden daarvan zijn bedreiging met zwaar geweld, ernstige stalking en seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes.

Ambities

In het jaarverslag worden de resultaten beschreven aan de hand van de ambities van het jaarplan 2021:

  • Aanpak van casuïstiek - kerntaak
  • Verdieping op actuele thema’s: Radicalisering en extremisme, Personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, Ex-gedetineerden en Kwetsbare personen, Mensenhandel.

Het ZVH heeft ook andere taken uitgevoerd, zoals het uitrollen van de Regiekaart De-escaleren en het bieden van faciliteiten aan partnerorganisaties en de rol als expertisecentrum.

In het jaarverslag is over deze onderwerpen weergegeven wat de stand van zaken is en wat het ZVH gedaan heeft om zo ver te komen.

Downloads