login »
10 juli 2023

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: gebruik de ervaringen en tips van procesregisseurs

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken, is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Magda van de Lagemaat en Shelly Lieuw-On zijn collega’s bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ze hebben jarenlange ervaring als procesregisseur bij de multidisciplinaire aanpak van de meest ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. "Doorbreek patronen samen en structureel."

Integrale aanpak nodig

“We zitten aan het einde van de keten”, vertelt coördinator Magda van de Lagemaat. “In de gezinnen waarvoor onze hulp wordt ingeschakeld, spelen de problemen al lange tijd en zijn ze geëscaleerd. Er zitten vreselijk ingewikkelde casussen tussen, waarin ernstige onveiligheid speelt. Dan is een integrale aanpak nodig. Wij brengen alle daarvoor nodige partijen samen, zoals de politie, vrouwenopvang, GGZ, jeugdhulp, Veiligheidshuis en Veilig Thuis.”

Samenwerking blijkt toch moeilijk

“De intentie om samen te werken, is er zeker”, weet Shelly Lieuw-On uit ervaring. “Aan de overlegtafel krijgen we alle neuzen dezelfde kant op. Maar zodra de partners de tafel verlaten, blijkt samenwerking toch moeilijk. Dit is met name het geval bij stalking. Professionals richten zich op hun cliënt, niet op het hele gezin. Daardoor vinden ze elkaar onvoldoende en raken ze elkaar weer kwijt, nadat wij ze hebben samengebracht. Je maakt afspraken, maar de uitvoerders weten zich er niet aan te houden. Dat is frustrerend.”

Downloads