login »
03 mei 2021

Cijfers Wvggz over 2020 bekend

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwe wet ten opzichte van zijn voorganger, de wet Bopz?

Opvallende cijfers

Wat opvalt is de schommeling in de maatregelen door het jaar heen. Voor een deel moeten die verklaard worden doordat de Rechtbanken aan het eind van 2019 een 'inhaalslag' hebben gemaakt, zodat ze niet in de problemen zouden komen bij de invoering van de nieuwe wet.

Betreffende de nieuwe onderdelen van de wet: 45% van de betrokkenen bij een crisismaatregel kon worden gehoord en ruim 1600 verkennende onderzoeken werden uitgevoerd. In 800 gevallen leidden die onderzoeken tot een aanvraag zorgmachtiging. De regiomonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse arrondissementen en veiligheidsregio's.

Links

Op de site Dwang in de zorg zijn de uitgebreide cijfers te vinden en ook een overzichtelijke infographic: