login »
12 mei 2023

Video webinar 'Multiproblematiek en gegevensdeling' beschikbaar

Het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV verzorgden in mei een webinar en vragenuurtje over gegevensdeling. Hans Versteeg (VNG) en Els Mourits (NJi) gaven uitleg over de Jeugdwet en de nieuwe ‘Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ (WAMS).

In de gezamenlijke aanpak van multiproblematiek, is het uitwisselen van gegevens over een persoon of gezin vaak nodig om een compleet beeld en een sluitende aanpak te krijgen. Maar dit is regelmatig ook een grote uitdaging. Want wat mag wel en wat niet? Wie mag dat, of juist niet?

Bekijk de video van het webinar op YouTube

De webinars en vragenuurtjes

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Trimbos-instituut organiseren dit jaar 4 webinars en 4 vragenuurtjes over de aanpak van multiproblematiek.