login »
06 april 2023

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het ZVH in 2022 beschreven. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2023.

Aanmeldingen

In 2022 werden bij het ZVH in totaal 2210 aanmeldingen gedaan. De top 2 van de reden voor aanmelding waren verward gedrag en (woon)overlast. Psychische problemen en alcoholmisbruik worden genoemd als veelvoorkomende achterliggende problematiek. Naast de aanmeldingen van casussen, werden in 2022 door partners 1276 informatieverzoeken gedaan.

Downloads