login »
11 januari 2024

Presentatie en Q&A gegevens deling bij re-integratie ex-gedetineerden

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) organiseerde vorige maand het congres ‘Re-integreren doe je samen!’. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, was ‘Gegevens delen bij de re-integratie ex-gedetineerden’.

Succesvolle terugkeer

Het doel van het congres was om gezamenlijk beter te zorgen voor een succesvolle terugkeer van voormalig gedetineerden in de maatschappij. Vertegenwoordigers van DJI, reclassering en gemeenten waren aanwezig om hierover te discussiëren en kennis uit te wisselen.

Gegevens delen bij re-integratie

Dit congres benadrukte de noodzaak van een goede samenwerking tussen DJI, reclassering en gemeenten om de re-integratie van ex-gedetineerden te bevorderen. Het delen van gegevens speelt hierbij een cruciale rol. Door het uitwisselen van informatie kunnen passende hulp en ondersteuning worden geboden, wat de kans op een succesvolle re-integratie vergroot.

Presentatie en Q&A gegevensverwerking

Léon Sonnenschein (Programma Privacy en gegevensdeling zorg en veiligheid) gaf een presentatie over dit thema. Tijdens zijn presentatie werden relevante wetsartikelen toegelicht. Ook was er een handige Q&A, waarbij onder andere '18b-meldingen', de BIJ-regeling en de ISD-maatregel, aan bod kwamen.

Links