login »
26 april 2023

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Aanmeldingen

Van 1 januari tot 31 december zijn er 136 aanmeldingen voor complexe veiligheidscasuïstiek gedaan bij het Zorg- en Veiligheidshuis. In 72 gevallen leidde dit tot een aanpak door het ZVH.

De caseload van het ZVH was in 2022 zeer gevarieerd. De meest voorkomende problematiek bij de instroom van complexe veiligheidscasuïstiek (coveca) betrof:

  • psychiatrische problematiek
  • psychische problematiek
  • (woon)overlast
  • verslavingsproblematiek

Van de 72 aanpakken ging het 6 keer om een jeugdige van 17 jaar of jonger. In 10 gevallen ging het om 18-23 jarigen. Het totaal aantal actief lopende complexe veiligheidscasuïstiek is in een jaar tijd gedaald van 118 naar 72. Voor een gedeelte betreft dit het administratief afsluiten van zaken.

Downloads