login »
21 april 2022

ZVH Haaglanden publiceert jaarverslag 2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021.

Digitaal

In 2021 voerde het ZVH wegens COVID-19 de weeg- en casusoverleggen grotendeels digitaal. Dankzij een sterk netwerk binnen de ketens wisten de partners elkaar vast te houden.

Het digitale werken helpt in het efficiënter samenwerken. Tegelijkertijd is het fysieke huis aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag een belangrijke plek waar ketenpartners uit de regio elkaar kunnen treffen. Hierdoor ontstaan korte lijntjes van samenwerking.

ZVH 2.0

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden werkt toe naar ZVH 2.0: efficiënt online werken in goede balans met fysieke en hybride overleggen. Ook maakte het ZVH de overstap naar het nieuwe registratiesysteem PGAx. Dit systeem voldoet aan de privacyregels, ondersteunt het werkproces van begin tot eind en biedt meer mogelijkheden voor analyses. Meer dan 100 professionals volgden de gebruikerstraining.

Cijfers, trends en beleidssignalen

Het afgelopen jaar bracht het ZVH Haaglanden met (cijfer)analyses de eerste structurele knelpunten in de casuïstiek in beeld. De knelpunten hebben onder meer betrekking op huisvestingsproblematiek en aansluiting met de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook analyseerde het ZVH de instroom van jongeren en meldingen over huislijk geweld. Met de partners werden vervolgens afspraken gemaakt over efficiëntere werkprocessen en het behouden en vergroten van hun betrokkenheid.

Downloads