login »
22 april 2021

Regionale samenwerking zorg + veiligheid: gids & gereedschap

De afgelopen 2 jaar ondersteunden de VNG en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) 3 regio’s die bezig zijn de regionale samenwerking zorg en veiligheid te versterken. Daar is nu een concrete regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur opgezet.

Hierin geven gemeenten, GGZ-aanbieders, politie, OM en andere partners gezamenlijk richting aan de uitvoering van de Wet verplichte ggz, het beleid voor personen met verward gedrag, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en andere onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Leerervaringen gebundeld en nu beschikbaar voor andere regio’s

Aan de hand van de leerervaringen in de regio’s en interviews met bestuurders zijn 2 producten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om regionale samenwerking van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen:

Antwoord op de belangrijkste uitwerkingsvragen + instrumenten en werkvormen

'Dezelfde bouwstenen, verschillende bouwwerken' gaat in op de volgende vragen:

  • Wat willen we met elkaar bereiken?
  • Welke onderwerpen moet men daarvoor oppakken?
  • Welke concrete doelen moeten met samenwerking gerealiseerd worden?
  • Op welke schaal wil men werken?
  • Wie moeten er aan tafel zitten?
  • Hoe wil men sturen?
  • Wat wordt positie en mandaat van de samenwerking?
  • Welke concrete activiteiten gaan georganiseerd worden?
  • Hoe bewaak je de voortgang?

De ‘Gereedschapskist regionale samenwerking zorg en veiligheid’ bevat tips, instrumenten en werkvormen om een samenwerkingsproject of -proces succesvol te laten starten en vervolgens naar een goede uitkomst te begeleiden. Het is een interactieve PDF waarbinnen u kunt doorklikken naar achterliggende templates.

Interesse? Neem contact op met VLOT of de VNG

Geïnteresseerden die vragen hebben over de publicatie en gereedschapskist en er mee aan de slag willen, kunnen contact opnemen met een van de Regioadviseurs van VLOT: of met de VNG.