login »
02 juni 2022

Tweede tranche proeftuinen Toekomstscenario kind en gezin

Het programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming heeft, samen met verschillende partners, de leidraad voor de tweede tranche van de proeftuinen opgesteld. Het is tot uiterlijk 15 juli 2022 mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Passende hulp, ondersteuning en bescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is eind maart 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij wordt toegewerkt naar een situatie waarin kinderen, gezinnen en huishoudens kunnen rekenen op tijdige en passende hulp, ondersteuning en bescherming wanneer dit nodig is.

Pilots

De VNG en de ministeries van VWS en JenV hebben aan de eerdere 6 pilots jeugdbescherming gevraagd om – op basis van een leidraad – een plan te maken om het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de praktijk te beproeven en ontwikkelen. De volgende 6 proeftuinen zijn al gestart:

  • ‘Blijvend Veilig’ (Amsterdam-Amstelland)
  • ‘Bouwstenen voor de toekomst’ (FoodValley)
  • ‘Wij doen het beter’ (Rotterdam-Rijnmond)
  • ‘Beweging Kind en Gezinsbescherming’ (Utrecht) en ‘Bescherming in Beweging’ (Utrecht-West)
  • ‘Vaart in Veiligheid’ (Zeeland)
  • West-Brabant West

In de loop van 2022 starten nog 4 proeftuinen.

Downloads