login »
31 maart 2021

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar Tweede Kamer

Demissionair minister Dekker (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) hebben gisteren het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen.

Het scenario is gebaseerd op de pijlers: gezinsgericht, eenvoud, rechtsbescherming, transparant en lerend.

Knelpunten in de gehele keten

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zal impact hebben op alle Veilig Thuis-organisaties, Gecertificeerde Instellingen en op de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Maar ook voor het sociaal domein van de gemeenten en voor de aanbieders van jeugdhulp en bijvoorbeeld de volwassenen-ggz.

Eind 2019 constateerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd dat er knelpunten zijn in de gehele keten van Veilig Thuis – RvdK – Gecertificeerde Instellingen. Daardoor duurt het te lang voordat kinderen en gezinnen in het gedwongen kader de juiste hulp krijgen.

Het kan eenvoudiger, zo wordt geconstateerd in het Toekomstscenario. De insteek is: zorgen voor minder verkokering en overlap en het bieden van hulp en bescherming dichtbij het gezin en meer integraal.

Samenbrengen van expertises en functionaliteiten

De vernieuwing zit in het samenbrengen van de expertises en functionaliteiten op het gebied van veiligheid van de verschillende organisaties. Naast een lokale infrastructuur en een goed (jeugd-)zorglandschap om het kind en het gezin heen, kijkt het Toekomstscenario naar de mogelijkheid een tweede laag van zogeheten regionale veiligheidsteams te organiseren. In deze laag zijn de functies en onderdelen van organisaties zoals Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en de RvdK bij elkaar gebracht en is er een verbinding tussen zorg en veiligheid en tussen het gedwongen en vrijwillige kader.

Consultatie

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt de komende maanden aan het veld ter consultatie voorgelegd. Voor de zomer zullen de uitkomsten van die consultatieronde bekend worden gemaakt. Vervolgens wordt een definitieve keuze voorgelegd aan het nieuwe kabinet. Bij goedkeuring willen de ministeries het Toekomstscenario de komende paar jaar geleidelijk en gestructureerd uitproberen op een aantal plekken in het land. Na evaluatie en bijstelling kan het Toekomstscenario in het hele land worden ingevoerd.

Downloads