login »
21 juni 2022

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant 2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het ZVH in 2021 beschreven. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2022.

20-jarig jubileum

Midden-Brabant opende in 2002 het eerste (zorg- en) veiligheidshuis van Nederland. Het jaarverslag blikt terug op 2021 én kijkt vooruit naar 2022, het jaar dat het ZVH zijn 20-jarig jubileum viert. Het verslag beschrijft onder meer de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Aanmeldingen

In 2021 werden bij het ZVH in totaal 2194 aanmeldingen gedaan. De top 2 van de reden voor aanmelding waren verward gedrag en (woon)overlast. Psychische problemen en alcoholmisbruik worden genoemd als veelvoorkomende achterliggende problematiek. Naast de aanmeldingen van casussen, werden in 2021 door partners 1858 informatieverzoeken gedaan.

Downloads