login »
15 mei 2023

Jaarplan 2023 en jaarverslag 2022 ZVH Brabant Noordoost

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2023.

Jaarplan 2023

De actiepunten in het jaarplan zijn gebaseerd op de signalen uit het jaarverslag 2022, de landelijke Meerjarenagenda ZVH en lokale en regionale ontwikkelingen. Daarnaast hebben convenantpartners input geleverd. Hieronder valt onder andere het verzoek om aandacht te hebben en houden voor specifieke thema’s.

Jaarverslag 2022

Uit het jaarverslag blijkt dat het ZVH eerder en vaker gevonden wordt. Partners zijn steeds beter bekend met de toegevoegde waarde waardoor het ZVH vaker met partners kan sparren over een specifieke casus.

Vanuit verschillende gesprekken met de partners, de monitor Meerjarenagenda ZVH en evaluatie wordt aangegeven dat de meerwaarde van het ZVH bij partners duidelijk is. Men waardeert de laagdrempeligheid waarmee het ZVH bereikbaar is en doet, zowel in als buiten casuïstiek, graag een beroep op het ZVH als sparringpartner.

Downloads