login »
05 januari 2021

Dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in strafzaken

Het aantal minderjarige verdachten van een misdrijf dat voor de rechter komt, vermindert. Zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Waar er 5 jaar geleden nog ruim 6.800 jonge verdachten voor de rechter verschenen, behandelde de rechter vorig jaar circa 5.800 zaken met minderjarige verdachten.

Coronacrisis

Afgelopen jaar zijn er door de coronacrisis minder strafzaken behandeld. De daling van het aantal misdrijfzaken met jonge verdachten in 2020, staat in verhouding tot de daling van het totale aantal behandelde zaken van dat jaar. Met bijna 4.600 strafzaken met jonge verdachten tot en met november, staat het aantal zaken in 2020 procentueel gelijk aan 2019.

Meer op internet, minder op straat

De verklaring achter de daling van het aantal 18-minners in strafzaken is niet onderzocht. Wel is dezelfde daling zichtbaar wanneer wordt uitgezoomd op Europees niveau. Jeugdrechter Susanne Tempel geeft hiervoor een mogelijke verklaring: “Een oorzaak zou kunnen zijn dat jongeren tegenwoordig veel achter de computer zitten en minder op straat rondhangen.”

Ernst van delicten neemt toe

In tegenstelling tot bovengenoemde dalingen, neemt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor (een poging tot) moord en doodslag sinds 2016 juist toe. Ter illustratie: in 2016 werden 26 minderjarigen schuldig bevonden aan moord en doodslag, of een poging daartoe. In 2019 waren dit er 49 en eind november van afgelopen jaar stond het aantal op 46.

Tempel vermoedt dat het aantal steekincidenten aan het toenemen is. “Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn van de lichte toename in de moord- en doodslagcijfers. De groep minderjarigen die een delict pleegt neemt af, maar het lijkt er dan op dat de delicten die gepleegd worden in ernst aan het toenemen zijn.”

Links