login »
03 juli 2023

Het 7-stappenmodel

Het 7-stappenmodel is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Deze publicatie beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Beschrijving

De aandacht in de aanpak gaat uit naar de jongeren die problematisch groepsgedrag vertonen. Denk er ook aan om de broertjes en zusjes van deze jongeren in de gaten te houden. Dit om te voorkomen dat zij zich aansluiten bij de groep.

Gegevensverwerking
In het 7-stappenmodel is de gegevensverwerking een belangrijk onderdeel. Het beschrijft wanneer en hoe professionals dat zorgvuldig kunnen doen, met verwijzing naar het Modelconvenant jeugdgroepaanpak.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak
In overleg met de politie, het OM, de VNG en Sociaal Werk Nederland (belangenorganisatie voor het jongerenwerk) heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het landelijk Modelconvenant jeugdgroepaanpak ontwikkeld. Dit modeldocument geeft de juridische kaders voor de uitwisseling van persoonsgegevens tijdens het jeugdgroepenoverleg en het vastleggen van persoonsgegevens in het bestand problematische jeugdgroepen.

Aanpak
De aanpak van jeugdgroepen- en netwerken volgens het 7-stappenmodel draagt bij aan de volgende doelen:

  • beëindigen of verminderen van problematisch groepsgedrag;
  • verminderen van criminaliteit en overlast;
  • versterken van de sociale positie van jongeren en het bieden van perspectief;
  • verstoren van negatieve groepsdynamiek;
  • voorkomen van aanwas bij de groep;
  • voorkomen van doorgroei naar criminele netwerken.

Organisatie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid met verschillende partners

Links