login »
28 februari 2023

ZVH Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2022 (en ambities 2023)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2023.

Ontwikkelingen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft in 2022 weer nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Zo is de aanpak Mensenhandel een taak geworden die vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen van Noord- en Midden-Limburg opgepakt wordt. De werkwijze en de signalen die binnenkomen zijn nieuw en geven aan dat de aanpak van Mensenhandel een goede zaak is. Dit zal voorlopig ook wel in ontwikkeling blijven.

De wens om samen met Veilig Thuis en enkele andere partners de politiemeldingen gezamenlijk op te pakken is in vervulling gegaan. Al zijn hier nog wel verbeteringen in aan te brengen waar in 2023 op voortborduurt gaat worden.

Taken/verantwoordelijkheden ZVH

In het laatste ambtelijke voorbereidingsoverleg van 2022 is voorgesteld om in 2023 te onderzoeken of het uitgangspunt om het Zorg- en Veiligheidshuis “lean en mean” te houden nog steeds te handhaven is. Dit komt mede voort uit discussies over taken/verantwoordelijkheden die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg belegd worden of belegd willen worden. Dit zal meer duidelijkheid moeten geven voor zowel het Zorg- en Veiligheidshuis als de gemeenten zelf.

Thema’s

Het jaarverslag is geschreven rondom de thema’s die de 7 gemeenten van Midden-Limburg met het ZVH hebben opgesteld en de thema’s die in de landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 zijn aangegeven.

Downloads