login »
15 februari 2021

Kennisplatform Ondermijning: delen en netwerken

Het Kennisplatform Ondermijning faciliteert het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarmee wil het de effectiviteit van de ondermijningsaanpak vergroten. De aangeboden informatie verbreedt en verdiept de kennis over ondermijning.

Het Kennisplatform biedt ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen van professionals die op vergelijkbare gebieden actief zijn met de aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Openbaar en besloten gedeelte

Het Kennisplatform Ondermijning bestaat uit een openbare kennisbank met algemene informatie over (de aanpak van) ondermijning en een besloten gedeelte met vertrouwelijke informatie. Dit besloten deel bevat ook een netwerktool.

Het besloten deel is alleen toegankelijk voor overheidsprofessionals die in dienst zijn van RIEC-convenantpartners en zich bezighouden met de aanpak van ondermijning. Zij kunnen informatie aanbieden die - na toetsing door een redactie – op het Kennisplatform Ondermijning wordt geplaatst. Het platform bevat geen informatie over individuele personen, projecten of casussen.

Een platform van en voor overheidspartners

Het Kennisplatform Ondermijning is van en voornamelijk gericht op overheidsprofessionals. Het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC), de 10 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) ontwikkelden het platform,

Meer informatie