login »
05 februari 2024

Laatste kans voor subsidie ‘Grip op Onbegrip’

Regionale netwerken kunnen dit jaar voor de laatste keer gebruikmaken van de subsidie van het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Dit programma richt zich op netwerken waarin het sociale domein en het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken voor mensen met onbegrepen gedrag.

Actieprogramma

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet sinds 2021 in op sterke netwerken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of raken. Sindsdien zijn er veel samenwerkingen gestart. Maar er zijn ook regio’s die nog moeten starten. Dit jaar is het laatste jaar dat dat via het programma kan.

Vroegsignalering en opvolging in de wijk

De politie registreert de meldingen die zij krijgen van overlast door personen met onbegrepen gedrag. Dit zijn de zogeheten E33-meldingen. Ze hebben er hun handen vol aan en zijn vaak niet de juiste partij om deze meldingen af te handelen.

Bij het Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt met de subsidie ‘Vroegsignalering en opvolging in de wijk’ ingezet op initiatieven die zich hierop richten, zoals een wijk-GGD’er.

Kenniswerkplaatsen

Daarnaast kunnen nog 2 regio’s beginnen met een kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag beginnen. Binnen een kenniswerkplaats werken onderzoekers, zorgprofessionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen samen aan het vergroten van kennis en het ontwikkelen van innovatieve zorginterventies. Hierbij staat het streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met onbegrepen gedrag centraal.

Er zijn in Nederland momenteel 18 Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag gestart. Er is nog genoeg subsidie voor 2 kenniswerkplaatsen om te starten.
Ten slotte is er per regio en zogenoemde hotspot budget gereserveerd om de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein vorm te geven. 5 hotspots en 17 regio’s zijn al aan de slag. Nog 8 regio’s en 2 hotspots kunnen starten.

Links

Kijk voor een overzicht van de data op de website van ZonMw