login »
06 juli 2021

ZVH Drenthe publiceert jaarverslag 2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020.

Casuïstiek

In 2020 heeft het ZVHD 78 maatwerkdossiers behandeld (intensieve procesregie) en 49 PGA dossiers (minder intensieve procesregie). Bij veel casuïstiek sprake is van psychische problematiek in combinatie met verslaving en/of een LVB (licht verstandelijke beperking). Daarnaast is er vaak sprake van problematische huisvesting (63%). In 2020 is de hoofdpersoon van 12% van de casuïstiek een minderjarige (in 2019 was dit 9%). Voor een deel was dit PGA-casuïstiek.

Zeer complex

De casussen die als maatwerk zijn opgepakt waren elk zeer complex. Er was sprake van grote maatschappelijke impact, langdurige problematiek, plaatsingsproblematiek en hoge zorgkosten. ZVHD heeft door middel van procesregie kunnen bijdragen aan het beheersbaar maken van deze problematiek.

Het verslag beschrijft, naast een overzicht van de casuïstiek, ook de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Downloads