login »
19 maart 2021

Succesvolle nieuwe werkwijze re-integratie ex-gedetineerden

In Utrecht hebben de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein, reclassering (3RO) en gemeente Utrecht de handen ineengeslagen om betere re-integratie voor (ex-)gedetineerden mogelijk te maken. De nieuwe manier van werken is een eenvoudige aanpassing van het bestaande werkproces maar heeft een groot resultaat.

In de oude werkwijze werden de reclassering, gemeente en eventuele zorgpartners in een later stadium betrokken in het re-integratie traject van de gedetineerde. Vaak werden de gemeente en zorgpartners pas betrokken nadat de gedetineerde de PI had verlaten.

Nieuwe werkwijze

In de nieuwe werkwijze vindt binnen de eerste 10 dagen van detentie er een trajectbepalingsoverleg (TBO) plaats. Hierbij sluiten de casemanager, reclassering, gemeente én cliënt aan. Indien van toepassing sluiten ook zorg en netwerk van cliënt aan. De samenspraak leidt tot een integraal plan, waarbij verbinding tussen ‘binnen en buiten’ zorgt voor continuïteit van het traject.

Downloads

Meer informatie