login »
01 oktober 2021

Onderzoek naar huisuitzettingen kwetsbare gezinnen

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek naar huisuitzettingen van kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen moeten bijvoorbeeld hun huis verlaten door huiselijk geweld, huurachterstand of bij (verdenking van) criminele activiteiten.

Obstakels in beeld brengen

Deze gezinnen moeten dan halsoverkop op zoek naar een andere woning. Alleen, zo'n woning is nauwelijks te vinden. Met het onderzoek willen de ombudsmannen de obstakels in beeld brengen waar deze gezinnen tegenaanlopen als zij (dreigen) hun huis (te) worden uitgezet.

Het kan gaan om woningen in de private en de publieke sector. Het onderzoek richt zich daarnaast op de vraag wat de gezinnen van de overheid mogen verwachten vanuit mensenrechten- en kinderrechtenperspectief.

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman ontvangen doorlopend zorgelijke signalen en klachten van instanties, volwassenen en kinderen over problemen met huisvesting. Door de krapte op de woningmarkt zijn huisvestigingsproblemen nauwelijks op te lossen.

Grote impact

Een groot deel van de gezinnen die uit huis worden gezet moet ergens anders worden opgevangen. Soms gebeurt dat via de gemeente in een crisis/maatschappelijke opvang, soms lukt dat via het eigen netwerk. Het op straat komen te staan heeft vaak grote impact op het welzijn van de volwassenen én de kinderen.

Kinderen ernstig geschaad in hun ontwikkeling

Zeker wanneer zij gescheiden worden opgevangen. Kinderen worden hierdoor ernstig geschaad in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Huisuitzettingen hebben namelijk vaak gevolgen op meerdere terreinen die voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk zijn. Kinderen moeten bijvoorbeeld hun school of sociale omgeving (vrienden, sportclubs) verlaten.

De komende maanden worden gesprekken gevoerd met o.a. ouders en kinderen , private partijen, hulpverleners en intermediairs en met overheidsinstanties. Bij de afronding van het onderzoek worden één of meer rondetafelgesprekken georganiseerd met de rijks- en lokale overheid.

Naar verwachting wordt het onderzoek in de zomer van 2022 afgerond.