login »
04 april 2023

Aanpak mensenhandel in gemeenten 2023: resultaten onderzoek

De VNG liet begin 2023 onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze? De rapportage is nu beschikbaar.

Enorme inspanning gepleegd

De rapportage laat zien dat door veel gemeenten een enorme inspanning is gepleegd om het beleid op orde te krijgen. Gezien de complexe omstandigheden waaronder dit is gebeurd, is dit een mooie prestatie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er nog behoefte is aan toepasbare kennis, gemeenten willen graag van elkaar leren en werkbare idee├źn opdoen.

Downloads