login »
18 oktober 2023

Actieplan programma Samen tegen Mensenhandel

Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

Beschrijving

De inzet komt samen in vijf actielijnen:

Betere bewustwording
Mensenhandel wordt onvoldoende herkend in de maatschappij, ook door degenen die mensenhandel in hun werk kunnen zien. Denk aan de huisarts of de docent op school. Als deze groep signalen eerder herkent en meldt bij de juiste organisatie, kan eerder ingegrepen worden. Via campagnes wordt daarom ingezet op meer kennis over mensenhandel.

Vergroten meldingsbereidheid
Het moet duidelijker worden waar je informatie over mensenhandel kan vinden en een melding kan doen. Er wordt daarom gewerkt aan een centraal informatiepunt over mensenhandel. Door het doen van een aangifte gemakkelijker te maken, moet ook het aantal aangiftes van mensenhandel omhoog.

Zorg voor slachtoffers
De zorg voor slachtoffers van mensenhandel wordt verbeterd. Slachtoffers vallen nu te vaak tussen wal en schip en krijgen niet de juiste hulp. Bijvoorbeeld omdat onduidelijk is welke hulp waar geboden wordt. Daarom wordt per regio gewerkt aan een duidelijk overzicht van opvang en hulp voor slachtoffers. Zo kan elk slachtoffer de juiste zorg krijgen.

Betere samenwerking
Samenwerking in de aanpak van mensenhandel is essentieel, zowel om daders aan te pakken als slachtoffers te helpen. Daarom wordt er gewerkt aan een meer eenduidige werkwijze. Zo moet er in 2026 in elke regio een ketenregisseur zijn met dezelfde taken. Deze mensen zijn een spin in het web als het om mensenhandel gaat en brengen bijvoorbeeld politie, Openbaar Ministerie en het ministerie bij elkaar in de aanpak van mensenhandel.

Gegevens beter delen
Signalen over mensenhandel kunnen nu te vaak niet gedeeld worden met verschillende organisaties. Bijvoorbeeld door beperkingen en onduidelijkheid over het delen van persoonsgegevens. Daarom worden er nieuwe afspraken gemaakt waardoor gegevens gemakkelijk gedeeld kunnen worden.
Downloads

Organisatie

Het actieplan werd opgesteld door ministerie van Justie en Veiligheid, samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads