login »
13 mei 2021

ESF-gefinancierde re-integratieprogramma’s succesvol bij volwassen deelnemers

Volwassen deelnemers aan met door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde programma’s hebben na detentie vaker werk dan gedetineerden die niet hebben deelgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie van het WODC.

Deelnemende jongeren hebben na detentie geen betere positie dan niet deelnemers.

Modules

Het ESF-programma bestaat uit verschillende modules gericht op vakopleidingen, mbo-, middelbare school- of algemene opleidingen, algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk na detentie. Ook worden deelnemers begeleid bij het werk tijdens detentie.

Er zijn na detentie geen verschillen tussen volwassen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om een opleiding te volgen, een startkwalificatie (een afgeronde opleiding) te hebben en de kans dat zij recidiveren. Volwassen ex-gedetineerde ESF-deelnemers hebben na detentie wél vaker werk dan niet deelnemers. Vooral wanneer zij modules hebben gevolgd die gericht zijn op opleidingen of algemene levensvaardigheden.

Geen betere positie jongeren

Ook jongeren die in een justitiële jeugdinstelling zitten konden deelnemen aan deze activiteiten gefinancierd vanuit het ESF-programma. Bij hen zijn er geen verschillen tussen deelnemers en niet deelnemers vastgesteld in de kans om te werken, een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en de kans om te recidiveren.

Inzetten op opleidingen en algemene levensvaardigheden

In lijn met eerder onderzoek blijkt dat ex-gedetineerden die alleen begeleiding bij werk hebben gehad, niet vaker werk hebben dan niet ESF-deelnemers. Dat zijn wel de modules waar volwassen ESF-deelnemers nu de meeste tijd aan besteden.

De onderzoekers stellen dat in de toekomst beter meer kan worden ingezet op modules gericht op opleidingen en vaardigheden, zowel in penitentiaire instellingen als in justitiële jeugdinstellingen. Mogelijk kan dit re-integratie-uitkomsten verbeteren.

Downloads