login »
27 februari 2023

Werkbijeenkomst ‘Hoe maak je effectief preventiebeleid radicalisering?’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzorgt op donderdag 20 april 2023 een werkbijeenkomst over de preventie van radicalisering. Deze bijeenkomst, die van 9.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in Den Haag, is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers OOV en uit het sociaal domein.

Veiligheidsdomein én sociaal domein

Per gemeente mag er één vertegenwoordiger vanuit OOV en één vanuit sociaal domein deelnemen. Preventie van radicalisering raakt immers zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De ESS (Expertise-unit Sociale Stabiliteit) en de afdeling Weerbare Samenleving nemen deelnemers mee in de wereld van actueel onderzoek, kennisproducten en het leren van elkaar. Denk aan onderwerpen als online extreemrechtse radicalisering, preventieve familie-ondersteuning en vatbare groepen. Met interactieve werksessies wordt samen aan een effectieve lokale preventieaanpak gewerkt. Dit helpt je bij lokale doorontwikkeling en vertaling naar lokaal beleid op preventie van radicalisering.

Links