login »
01 maart 2023

Wetsvoorstel: Betere bescherming tegen mensenhandel

De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter beschermd.

Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg mede namens minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip ter consultatie aanbiedt.

Daders beter vervolgen

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het beter strafbaar stellen van ernstige misstanden op de werkvloer. Hiervoor wordt een nieuw misdrijf in de wet opgenomen, namelijk ‘ernstige benadeling’. Dit zorgt ervoor dat daders strafbaar zijn als zij op de werkvloer misbruik maken van een kwetsbare positie.

Naast misbruik dient er sprake zijn grove benadeling zoals substantiële onderbetaling, overtreding van de arbeidsduur en tijden, slechte huisvesting of vrijheidsbeperkingen zoals inname van een paspoort. Deze schrijnende misstanden kunnen op dit moment moeilijk worden aangepakt via het strafrecht. Kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten zijn hier vaak de dupe van.

Ook verruimt dit wetsvoorstel de mogelijkheden om daders die financieel profiteren van mensenhandel aan te pakken. Daarnaast wordt duidelijker omschreven welk gedrag strafbaar is. Hierdoor kunnen de organisaties die ermee moeten werken er beter mee uit de voeten, zoals de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het openbaar ministerie en de rechtspraak.

Brede aanpak mensenhandel

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de bredere aanpak tegen mensenhandel. Er wordt namelijk flink geïnvesteerd in het programma ‘Samen tegen mensenhandel’. Dit programma brengt verschillende partijen samen in de gezamenlijke strijd tegen mensenhandel. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van bewustwording van het voorkomen van mensenhandel.

Consultatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd. Reageren op de internetconsultatie over betere bescherming tegen mensenhandel kan tot en met 25 april 2023.