login »
20 januari 2021

GHNT-podcast over lokale (wijk-)teams

Teamleider Jeugdhulp Sandra van Leeuwen en jeugd- en gezinswerker Harriët Janssens vertellen in deze GHNT-podcast over hun werk voor het lokale (wijk-)team van de samenwerkende Kempengemeenten: het Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). De focus is gericht op langdurige veiligheid.

De kracht van dichtbij

De kracht van een lokaal (wijk-)team ligt in het feit dat het dichtbij is. Het team kent de wijk en haar bewoners en hun netwerken. Maar men kent ook de andere professionals van het (wijk-) team. Hiermee kunnen ze sparren als ze het even niet zo goed weten of twijfels hebben. Ze kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld de politie en Veilig Thuis en handelen vanuit de Meldcode.

Deze aanpak draagt bij aan het houden van de focus op de fysieke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij is vroegtijdig signaleren essentieel, zo kun je meteen doorpakken en als (wijk-)team echt hét verschil maken.

Veiligheidsplan

Het ‘Kwaliteitskader werken aan Veiligheid voor gemeenten en lokale (wijk-)teams’ hielp om de kwaliteit van het CJG+ verder te verbeteren. Niet alleen gericht zijn op een hulpvraag van ouders, maar breder kijken naar de veiligheid in en om een gezin. Is hier sprake van een incident, zijn er risicofactoren en in hoeverre is er sprake van acute en structurele (on)veiligheid? Het genoemde kwaliteitskader gaf reden om de bestaande processen aan te scherpen en onder andere het opstellen van een veiligheidsplan centraal te stellen.

Ondanks dat men aanvankelijk dacht dat alles goed op orde was, waren op een aantal cruciale punten verbeteringen te behalen. Alle professionals worden de komende tijd sámen getraind in het werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebouwd aan expertise en kunde om vroegtijdig en goed te signaleren en daarna indien nodig geweld ook bespreekbaar te maken en de juiste aanpak op onveiligheid in te zetten. Zo werkt men nog beter samen met het netwerk rondom gezinnen aan veiligheid en werkt men systeemgericht.

Veiligheidsspreekuur

De juiste afwegingen maken is belangrijk en daarom worden er sparringmomenten ingebouwd. Met elkaar spreken over casuïstiek. Is alles vastgelegd in een veiligheidsplan? Dat klinkt misschien zwaar, maar het is effectieve manier om gemaakte afspraken en risicofactoren te kunnen blijven volgen, evalueren en zo langdurige de veiligheid te waarborgen. Om dit sparren te stimuleren is er een dagelijks veiligheidspreekuur ingesteld voor het team dat zich inzet op risico’s, onveiligheid en systemische complexiteit. Veiligheid is zo de basis van het CJG+ en een standaard onderwerp van gesprek.

Links

Wil je horen hoe het lokale (wijk-)team hét verschil kan maken in het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling?, luister dan nu naar deze podcast.