login »
28 juni 2021

Animatie Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

Het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg heeft een animatie laten ontwikkelen. Deze animatie geeft binnen 2 minuten een goed beeld van wat het VIA is en wat het VIA doet.

Het VIA Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg is gericht op personen met verward gedrag. Het VIA verbindt meldingen van de politie met betrokken hulporganisaties. De uitvoering van het VIA is belegd bij de Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen.

Juiste hulp en ondersteuning

Het aantal meldingen dat betrekking heeft op personen met verward gedrag is de laatste jaren flink toegenomen. Het is belangrijk om personen met verward gedrag op tijd én goed te helpen. Gemeenten in Zuid-Limburg geven daarom gezamenlijk vorm aan de ‘aanpak personen verward gedrag’ om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Het VIA Zorg & Veiligheid is in augustus 2019 gestart. Door het VIA worden meldingen van de politie verwerkt en zoveel als mogelijk verbonden met betrokken hulpverleningsorganisaties. De medewerkers van het VIA werken voor heel de regio Zuid-Limburg op dezelfde wijze.

Verbinden van informatie tussen ketens

Eén van de aandachtspunten is het verbinden van informatie tussen de ketens van zorg en veiligheid. Met andere woorden: het op passende wijze uitwisselen van informatie tussen veiligheidsorganisaties (zoals politie) en hulpverleningsorganisaties (zoals maatschappelijk werk) om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Video Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA)

Het is mogelijk dat de video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube