login »
26 oktober 2023

Subsidie beschikbaar voor re-integratie (ex-)gedetineerden

Gemeenten kunnen binnenkort weer financiële ondersteuning aanvragen voor projecten gericht op de ondersteuning van (ex-)gedetineerden. Het ministerie van JenV stelt hiervoor jaarlijks € 4,4 miljoen beschikbaar.

Aanvragen kunnen vanaf 1 november tot 15 december 2023 worden ingediend.

Ondersteuning bij succesvolle re-integratie in de maatschappij

De bijdrageregeling is bedoeld als stimulans voor het realiseren van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie van de VNG, reclasseringsorganisaties en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om (ex-)gedetineerden te ondersteunen bij een succesvolle re-integratie in de maatschappij. De bijdragen worden verdeeld op grond van de uitstroomcijfers van gedetineerden per gemeente.

Alleen of samen met andere gemeente

Het is aan de gemeente om alleen of samen met een andere gemeenten een aanvraag in te dienen. Zie voor meer informatie over de regeling en de bijbehorende voorwaarden: Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2024

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen van 1 november tot 15 december 2023 elektronisch worden ingediend bij het Projectenbureau DJI. Vraag het aanvraagformulier op via: Projectenbureau.DJI@dji.minjus.nl. Heeft u inhoudelijke vragen, neem dan contact op met het landelijk team Detentie & Re-integratie via: teamdenr@dji.minjus.nl