login »
20 januari 2022

Aanpak van mensenhandel: de stand van zaken bij gemeenten

In de strijd tegen mensenhandel is een van de doelen voor dit jaar dat iedere gemeente beleid op dit thema ontwikkelt. Het aantal gemeenten dat actief is groeit, maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt.

Duidelijke en geborgde aanpak

Dat blijkt uit een onderzoek dat de VNG liet uitvoeren. Volgens de afspraak in het Interbestuurlijk Programma en het programma Samen tegen Mensenhandel moet elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. Met dit onderzoek wil de VNG inzicht verschaffen in waar gemeenten staan, welke ondersteuningsbehoeften zij hebben en welke factoren hen helpen of belemmeren bij het vormgeven van deze taak.

Resultaten van het onderzoek

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Gemeenten ontwikkelen steeds vaker specifiek beleid op het thema mensenhandel.
  • Niettemin heeft 80% van de gemeenten onvoldoende zicht op slachtoffers en daders. Een grote groep respondenten geeft aan dat het thema mensenhandel nog onvoldoende prioriteit heeft. Het gevolg hiervan is dat gemeenten beperkte inspanningen doen om dit inzicht te vergroten.
  • De aanpak van mensenhandel is bij het merendeel van de gemeenten onderdeel van lokaal beleid (bijvoorbeeld van veiligheidsbeleid of prostitutiebeleid). Een klein aantal gemeenten (circa 5%) geeft aan dat er een specifiek beleidsdocument voor het thema mensenhandel is ontwikkeld.
  • Ruim 60% van de respondenten laat weten dat het beleid in ontwikkeling is, of regionaal wordt geborgd.

Downloads