login »
23 september 2022

ZVH Haaglanden, Halverwege 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft een flyer gemaakt over de werkzaamheden die in het eerste halfjaar van 2022 zijn uitgevoerd. Het ZVH geeft met deze flyer een tussenstand van de uitvoering van het jaarplan 2022.

Complexe domeinoverstijgende casuïstiek

Het ZVH Haaglanden biedt procesregie in de meest complexe domeinoverstijgende casuïstiek. Alle ketenpartners binnen het ZVH bundelen hun krachten en maken slimme verbindingen om tot de beste oplossingen te komen. De manier van werken is flexibel, vraaggericht, slagvaardig, en samenwerkingsgericht. Er wordt altijd maatwerk geleverd.

Meldingen en recente ontwikkelingen

In de eerste zes maanden van dit jaar pakten de ZVH-partners gezamenlijk al 192 meldingen op. Dit document geeft inzicht in deze meldingen en recente ontwikkelingen binnen het ZVH. Daarnaast bevat het een praktijkcasus en worden de onderwerpen besproken waar het ZVH dit jaar extra op inzet.

Downloads