login »
20 maart 2023

Subsidiemogelijkheden op snijvlak zorg en veiligheid

Samenwerkingspartners op het snijvlak van zorg en veiligheid kunnen een kwartiermaker aanstellen voor de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit kan met de regeling 'Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid' die nu openstaat.

De kwartiermaker brengt knelpunten en oplossingsrichtingen samen tot een (vervolg)plan van aanpak per veiligheidsregio of hotspot.

Op 13 maart verschenen ook de volgende subsidieoproepen:

  • Vroegsignalering en opvolging in de wijk
  • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Op 15 maart verscheen deze subsidieoproep:

  • Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's

Later in maart verschijnt naar verwachting deze subsidieoproep:

  • Praktijkgericht onderzoek onbegrepen gedrag

Begeleiding bij aanvragen subsidie en gedurende een project

De ministeries van JenV en VWS organiseren in 2023 en 2024 een tour van werkconferenties in alle 25 veiligheidsregio’s. Hiermee wordt de intensivering van de samenwerking gestimuleerd.

Tijdens de werkconferenties worden bestuurders, managers en professionals samengebracht. Er worden goede voorbeelden gedeeld en lokale en regionale boegbeelden vertellen over hun werkwijzen ter inspiratie.

Aanvullend op de werkconferenties organiseert ZonMw dinsdag 21 maart, woensdag 12 april en donderdag 15 juni 2023 (13.00 – 14.30 uur) drie online informatiebijeenkomsten over de subsidieoproepen. Aanmelden kan via dit formulier.

Links