login »
26 juli 2022

Inspiratietrein ZVH Midden-Brabant: 'Vergroot je slagkracht met maatwerk'

De inspiratietrein toert door Nederland langs verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH). Hij stopt een paar keer per jaar om de aanpakken, werkwijzen, instructies, interventies etc. die goed werken of waar procesregisseurs trots op zijn op te halen. Dit keer stopt de trein bij het ZVH Midden-Brabant.

Christel van Zelst, regisseur complexe casuïstiek ZVH Midden-Brabant

"Als procesregisseur ben je eigenlijk een gedoe-manager. De casussen die bij jou uitkomen, zijn bijna altijd vastgelopen. Maak je werk makkelijker en investeer in maatwerk." Die oproep doet Christel van Zelst, regisseur complexe casuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

“Met een procesregisseur met het taakaccent maatwerk doe je als ZVH waardevolle inzichten en contacten op. Met deze kennis en kennissen breek je vastgelopen casussen open.”
lees verder


Christel houdt zich op verschillende manieren met maatwerk bezig. Zo werkte ze mee aan het actieonderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) naar maatwerkreizen in multiproblematiek. “Maar ik werk ook lokaal en landelijk met doorbraakmethodes, van het IPW en van het landelijk Programma Maatwerk Multiproblematiek.”

Uit de weg ruimen van belemmeringen

In haar werkgebied regio Hart van Brabant neemt ze deel aan de Tilburgse werktafels. “Daar zitten we met interne collega’s en externen - afhankelijk van het onderwerp - eens in de 6 weken om tafel. Met elkaar kijken we naar patronen in onze systemen en regels. Welke zitten een oplossing in de weg? Dan streven we ernaar deze belemmeringen structureel uit de weg te ruimen.”

Maatwerkoplossingen

Christel is ook maatwerkfunctionaris voor het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM). “Dat houdt in dat ik het eerste aanspreekpunt ben voor collega’s van het ZVH of gemeenten die zoeken naar maatwerkoplossingen. Ik ben ook contactpersoon voor het landelijke programma.”

Maatwerkfunctionaris

Alle maatwerkfunctionarissen in Nederland staan in het landelijk Maatwerkregister. Professionals van verschillende organisaties staan hierin en ook de contactpersonen van landelijke uitvoeringsorganisaties. “Heb je een doorbraak nodig in een casus, dan neem je eerst contact op met de maatwerkfunctionaris van bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie, zoals de SVB. Of je belt of mailt met een collega maatwerkfunctionaris van een andere gemeente. Kom je er samen niet uit én heb je er lokaal en regionaal alles aan gedaan om het probleem op te lossen, dan kan de maatwerkprofessional de casus aanmelden bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek.”

Als voorbeeld noemt Christel de situatie van een vrouw met behoorlijk complexe problemen die zich in zeer onveilige situaties bevond. “We zochten een geschikte woonlocatie voor haar, maar liepen vast in de bureaucratie en wachtlijsten. Afspraken over bovenregionale plaatsing waren soms onduidelijk. Omdat we er niet uitkwamen, namen we contact op met PMM. Tijdelijk dacht iemand mee met het zorgkantoor. Vooral om de mogelijkheden en handelingsperspectieven te onderzoeken. Dat gaf alle betrokken partijen ruimte in denken en handelen. En we hebben een signaal kunnen afgeven bij het ministerie van VWS.”.

Vergroot je slagkracht

Christel gelooft in maatwerk en roept op: “Loopt een casus vast, vergroot dan je slagkracht! Neem contact op met je maatwerkfunctionaris. Bouw een netwerk op rondom maatwerk. Zoek uit welke lokale of regionale initiatieven er zijn in je gemeente of regio. Zorg dat je die mensen leert kennen. En vooral maak contact! Het is ontzettend waardevol als je elkaar weet te vinden wanneer een casus muurvast zit. De ervaring leert dat er toch oplossingen zijn voor vastgelopen problemen. Juist ook waar die zogenaamd ‘lastige’ landelijke uitvoeringsorganisaties een rol hebben. Het Programma Maatwerk Multiproblematiek helpt daar écht bij!”

Is een doorbraak nodig in een situatie, stel dan vooral kritische vragen. “Dat leerde ik van de doorbraakmethodes van IPW en het PMM,” vertelt Christel enthousiast. “Want er is bijna altijd wel een manier om zaken anders te regelen. Je moet het alleen weten en goed onderbouwen. Daarbij zit er veel winst in menselijk handelen. Als ik professionals kan ondersteunen in de onderbouwing of motivatie zodat ze zich comfortabel voelen om maatwerk te leveren, dan doe ik dat.”


Trots op mijn ZVH

We staan open voor nieuwe ideeën, inzichten, ervaringen en theorieën. En we focussen sterk op ontwikkeling en doorontwikkeling van aanpakken. We hebben ook een eigen maatwerkbudget. Dat werkt praktisch als de vraag zich voordoet ‘wie gaat dat betalen?’. Op moeilijke momenten zetten we daarmee een aanpak door. Daar helpen we een persoon in een lastige situatie mee. Dan regelen we daar bijvoorbeeld snel ondersteuning voor of kopen begeleiding in.