login »
08 november 2021

Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche

Bureau Beke heeft een artikel gepubliceerd over jonge doorgroeiers in de criminaliteit. Ondanks dat de jeugdcriminaliteit afneemt, is er een zeer kleine groep die uit beeld raakt in de wijk, gewelddadig is, doorgroeit richting van drugscriminaliteit en een negatief rolmodel is voor jongeren in de wijken.

Minder jonge daders

In de media wordt het vaak voorgesteld alsof jeugdige criminelen n steeds jonger worden. Maar uit politieregistraties over de afgelopen 10 jaar blijkt dat het aantal jonge daders in die periode juist is gehalveerd. Ook is het eerst geregistreerde delict niet zwaarder geworden. Wel is er een verontrustende stijging van het aantal jonge minderjarigen dat betrokken is bij ernstige criminaliteit. Deze verharding en verjonging manifesteren zich op specifieke ‘hotspots’ in de steden.

Recidive en verharding

Er zijn 2 opvallende ontwikkelingen. Het aantal jongeren dat al eerder met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in aanraking zijn gekomen en in harhaling valt, is licht gestegen. Speciale aandacht vraagt met name een klein aantal jonge hardnekkige recidivisten op wie met de bestaande justitiële reacties weinig greep wordt gekregen.

De auteurs wijzen op het probleem van de snelle doorgroeiers, voor een belangrijk deel in de georganiseerde drugscriminaliteit. In het artikel belichten ze enkele kenmerkende aspecten van deze doorgroeiers, waaronder hun intelligente, calculerende, strategische en professionele gedrag.

Een andere zorgelijke trend is die van verharding. Deze verharding heeft met name te maken met de drugscriminaliteit en het (wapen)geweld dat daarbij 'hoort'. In het artikel gaan de auteurs in op de betrokkenheid van jonge criminelen bij deze trend. Ook besteden ze aandacht aan de ontwikkeling en het (territoriale) geweld van de (jeugd)netwerken waarvan deze jonge doorgroeiers doorgaans deel uitmaken.

Beleidsaanbevelingen

De auteurs geven een aantal beleidsaanbevelingen:

  • Breng de vergeten groep in beeld.
  • Wacht niet te lang met een stevige inzet van de recherche.
  • Kies interventies die passen bij het gedrag en de ontwikkeling.
  • Geen taakstraf maar een vrijheidsstraf bij deze categorie jonge criminelen.
  • Geen voorwaardelijke sanctie
  • Uitgangspunt moet zijn dat altijd perspectief wordt geboden op hulp, maar alleen als de doorgroeiers zelf aantoonbare stappen zetten om hun leven radicaal anders in te richten.

Download