login »
14 juni 2021

ZVH Groningen publiceert jaarverslag 2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2020 beschreven.

Het ZVH Groningen is een regionaal samenwerkingsverband waar dagelijks, door medewerkers vanuit gemeenten, justitie en zorg, wordt gewerkt aan meer veiligheid voor de samenleving.

Coronamaatregelen

In 2020 had corona een groot effect op de maatschappij en dus ook op de werkzaamheden in het Zorg- en Veiligheidshuis. De coronamaatregelen vroegen om flexibiliteit, creativiteit en uithoudingsvermogen van medewerkers en ketenpartners.

Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

In 2020 zijn de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang ingevoerd. Bij casuïstiek en in de samenwerking ging veel aandacht uit naar wat deze wetten betekenen voor het handelen van professionals in de praktijk. Een duidelijk voorbeeld van de essentiële samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Radicalisering/polarisering

Een ander thema dat in 2020 naar voren kwam is radicalisering/polarisering. Procesregisseurs en ketenpartners zijn getraind in het herkennen van risico’s. Bij casuïstiek is radicalisering/polarisering van de betrokken persoon of het systeem altijd een aandachtspunt.

Downloads