login »
16 mei 2024

LVMZV-position paper 'Verward gedrag en veiligheid'

De Landelijke Vereniging Managers Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV) heeft een position paper ‘Verward gedrag en veiligheid’ gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid. In het document roept de LVMZV de Kamerleden onder andere op om te investeren in passende zorg en huisvesting.

Aanbevelingen

De LVMZV stelde het document op in het kader van de parlementaire verkenning ‘Verward gedrag en veiligheid’. De vereniging geeft de commissie drie aanbevelingen mee vanuit het perspectief van de zorg- en veiligheidshuizen.

De LVMZV roept op om:

1) voldoende passende woon- en verblijfplekken te realiseren;
2) de Levensloopaanpak voort te zetten en
3) om hiervoor structurele middelen te reserveren vanuit de POK-middelen.

Downloads