login »
20 juni 2022

Preventieplan helpt om stapeling van problemen te voorkomen

Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. 'Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid' biedt gemeenten een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

Snijvlak sociaal domein en zorg en veiligheid

'Stop het stapelen’ is bedoeld voor gemeenten en richt zich speciaal op beleidsambtenaren die opereren op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid. Het is geen kant-en-klaar concept om multiproblematiek te voorkomen maar het helpt om te komen tot een werkbare preventieve aanpak die leidt tot een fijner en stabieler leven voor inwoners, minder veiligheidsrisico’s en minder druk op organisaties in de zorg- en veiligheidssector en gemeenteambtenaren.

Samenwerking

Het preventieplan is een initiatief van de VNG en gemaakt in samenwerking met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Aa en Hunze, stichting Attenta, ervaringswerkers Désiré van Pel, Cassandra Barkman en Heleen Wadman van InBegrepen, collectief voor ervaringskennis, Anne Czyzewski en de leden van het regioteam Zorg en Veiligheid van de VNG.

Werksessies

In samenwerking met ervaringsdeskundigen houden de VNG drie werksessies over het preventieplan 'Stop het stapelen'. Deelnemers komen collega-beleidsmedewerkers uit andere gemeenten tegen, wisselt ervaringen uit en kunnewn samen met ervaringsdeskundigen en anderen aan de slag.

Downloads