login »
29 september 2023

Artikel JenV Magazine over inzet wijkrechtspraak

JenV Magazine heeft deze maand een artikel over de inzet van wijkrechtspraak. Op steeds meer plekken met kwetsbare bewoners wordt deze vorm van rechtspraak ingeschakeld.

Multiproblematiek

Veel mensen die voor de rechter verschijnen, kampen met een opeenstapeling van problemen. Denk aan problematische schulden, gezinsproblemen, verslavingen en kleine criminaliteit. Het uitgangspunt van wijkrechtspraak is dat de samenleving beter geholpen is met een aanpak van die ‘multiproblematiek’, dan met alleen straffen.

Wijkrechtbanken richten zich op wijken waar bovengemiddeld veel mensen last hebben van multiproblematiek. De wijkrechter kijkt niet alleen naar het juridische ‘taartpuntje’ dat op het bordje ligt.

Duurzame oplossing

Het doel is om effectief bij te dragen aan het oplossen van de problemen. Door een integrale en gecoördineerde aanpak wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Bij vermoeden van onderliggende problemen worden alle relevante partijen bij de zaak betrokken.

Pilots

Na een eerste pilot in Oost-Brabant zijn er de afgelopen jaren onder verschillende noemers vergelijkbare pilots gestart in Rotterdam, Amsterdam en Heerlen. In Tilburg en Den Haag staan experimenten in de startblokken.

Links