login »
05 mei 2022

ZVH Rotterdam-Rijnmond publiceert jaarverslag 2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) heeft zijn jaarverslag 2021 gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2021 beschreven.

Het ZVH Rotterdam-Rijnmond is een regionaal samenwerkingsverband waar dagelijks, door medewerkers vanuit gemeenten, justitie en zorg, wordt gewerkt aan meer veiligheid voor de samenleving.

Corona

In 2021 was het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) volop in beweging. Corona had zijn gevolgen voor de manier van werken: het Bureau ZVHRR werkte veelal digitaal en ook ZSM vond grotendeels plaats vanuit huis. De meeste werkzaamheden zijn doorgegaan, evenals de casuïstiek.

In 2022 gaan thuiswerken en werken op de nieuwe locatie in het WPC elkaar afwisselen. In dit jaarverslag zijn de gebeurtenissen van 2021 op hoofdlijnen weergegeven. Er is extra aandacht voor de focus op de succesvolle aanpakken en de domein overstijgende samenwerking.

Downloads