login »
01 december 2021

Magazine 10 Jaar Top600: Met zorg aangepakt

Tien jaar geleden begon de gemeente Amsterdam met de Top600-aanpak. Deze persoonsgerichte regie is bedoeld voor mensen die meermaals veroordeeld zijn voor high impact crime, drugs- of geweldsdelicten.

Persoonsgebonden integrale aanpak

De Top600 is een persoonsgebonden integrale aanpak van de ongeveer 600 meest actieve plegers van delicten als overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling en drugscriminaliteit. Dit soort misdrijven heeft veel impact op slachtoffers en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel. De aanpak omvat ook het voorkomen van verdere schade voor de personen zelf, eventuele minderjarige familieleden en de samenleving.

Doelen

  • Verminderen terugval (recidive): Snel, streng en consequent straffen en straf met zorg combineren.
  • Voorkomen terugval en hulp bieden om het leven weer op orde te krijgen.
  • Voorkomen dat minderjarige familieleden ook in de criminaliteit belanden.

De historie van de aanpak loopt van ketenunits aan het begin van deze eeuw, via het programmabureau Top600 en de Veiligheidshuizen, naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zoals we dat vandaag kennen. Dit magazine gaat in op deze geschiedenis en over de lessen die gaandeweg werden geleerd.

Downloads