login »
22 september 2021

Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren naar Zorg- en Veiligheidshuizen

De Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren volgende week naar Zorg- en Veiligheidshuizen. Ze gaan meer samenwerken, uniforme werkwijzen hanteren en creëren één centrale toegang voor alle partners.

Kick-off bijeenkomst

Vrijdag 1 oktober verzorgen de drie Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen (Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad) een kick-off bijeenkomst. Tijdens deze online bijeenkomst (van 14.00 tot 15.00 uur) wordt het nieuwe samenwerkingsverband officieel bekrachtigd.

De drie Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen gaan intensiever samenwerken. Specifieke kennis wordt beter benut en werkprocessen worden beter op elkaar afgestemd. Voor meldingen wordt een centrale toegang voor heel Zuid-Limburg gecreëerd. Dit zou ketenpartners en regiogemeenten voordelen moeten opleveren bij de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek.

Spekers

De kick-off bestaat uit een livestream waarin bestuurders en ketenpartners praten over:

  • trends en ontwikkelingen
  • de steeds belangrijkere verbinding tussen het veiligheids- en zorgdomein
  • hoe de samenwerking in Zuid-Limburg groeit door de centrale toegang, uniforme werkwijzen en het delen van kennis en expertise

Twee gastsprekers, betrokken bij de het landelijk beleid van de Zorg- en Veiligheidshuizen, komen aan het woord.

Livestream te volgen

Geïnteresseerden kunnen zich via info@zlzvh.nl aanmelden om de livestream te volgen.