login »
23 februari 2023

Magazine Jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms lastig. Het NJi heeft een magazine gepubliceerd met daarin zeven lessen die partners kunnen helpen bij een effectieve samenwerking.

Jeugdcriminaliteit en ondermijning: we praten er veel over, maar weten we altijd goed waarover we het precies hebben? Het kan gaan over jongeren die zich onveilig voelen en messen dragen, en over wapenincidenten.

Over georganiseerde criminaliteit en drugshandel, waarbij soms heel jonge jongeren al betrokken zijn. Of over cybercriminaliteit, en de online omgeving waarin jongeren snel en gemakkelijk gevonden worden en betrokken raken bij criminele activiteiten.

Verhalen en praktijkervaringen

Vraag tien mensen wat 'ondermijning' is, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Dat maakt samenwerking soms zo lastig, blijkt uit de verhalen en praktijkervaringen die in dit magazine worden gedeeld.

Jeugdcriminaliteit en ondermijning zijn zowel pedagogische vraagstukken als veiligheidsvraagstukken. Kinderen en jongeren hebben de aandacht en steun nodig.

Passende aanpak

Vervolgens moet er aandacht zijn voor preventie. En als jongeren in de fout zijn gegaan, is een passende aanpak nodig en moet er ruimte zijn voor herstel. En voor het weer opbouwen van een sterke basis, waarin een jongere verder kan opgroeien.

De professionals die aan het woord komen werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Hun verhalen laten zien wat er mogelijk is, en nieuwe idee├źn geven om zelf mee aan de slag te gaan.

Daarnaast geeft het magazine tips voor hulpverleners van ervaringsdeskundige Berry, en praktische adviezen en handvatten.

Links