login »
22 augustus 2021

Rechtbank Rotterdam voert nieuwe werkwijze huiselijk geweld zaken in

De rechtbank Rotterdam voert een nieuwe werkwijze in voor de behandeling van zaken die te maken hebben met huiselijk geweld. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de pilot combizittingen huiselijk geweld. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Oplossing centraal

De pilot heeft ruim drie jaar gelopen en is net geëvalueerd. De rechtbank Rotterdam heeft samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond de afgelopen jaren samengewerkt om ervoor te zorgen dat alle juridische procedures rondom een gezin dat met huiselijk geweld te maken heeft, gecombineerd door dezelfde (straf)rechter worden behandeld. Hierbij staat minder de straf maar meer de oplossing van de onderliggende problemen centraal.

Onderliggende problematiek

Uitkomst van de evaluatie van de pilot is dat het gecombineerd behandelen van deze zaken door dezelfde rechter onderdeel wordt van de nieuwe werkwijze. Daarnaast worden de huiselijk geweld zaken waarin geen andere juridische procedure loopt dan de strafzaak op speciale themazittingen behandeld. Ook voor deze strafzaken wordt meer tijd ingepland zodat de onderliggende problematiek op de zitting besproken kan worden.

Op 1 september 2021 starten de voorbereidingen voor de nieuwe werkwijze die op 1 januari 2022 geïmplementeerd moet zijn. Vanaf die laatste datum is er wekelijks 1 combizitting waarop meerdere zaken rondom een gezin door dezelfde rechter worden behandeld.

Links