login »
15 januari 2021

Veiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.

Corona

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg (Veiligheidshuis ML) heeft, net zoals ieder ander in Nederland, een bewogen jaar achter de rug. Het coronavirus had, zeker in het begin, veel impact op de werkwijze. Het niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen, dwong de medewerkers van het Veiligheidshuis en partners om over te gaan tot digitale overleggen.

Deze nieuwe werkwijze werd echter snel door iedereen omarmd. Uiteindelijk heeft dit weinig invloed gehad op de aantallen cases die binnenkwamen en behandeld konden worden.

Thema’s

In 2020 zijn dertien thema's opgesteld door de zeven gemeenten van Midden-Limburg, waar samen met het Veiligheidshuis ML aan gewerkt wordt. Enkele zijn al geheel of bijna afgerond en de overige thema's worden in 2021 voortgezet.

Landelijke meerjarenagenda

Ook wordt in 2021 de landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 ingevoerd, waar het Veiligheidshuis ML rekening mee heeft te houden. De thema's die op deze agenda staan, komen ook terug in de doelstellingen voor 2021. Deze zullen samen met de partners opgepakt worden.

Downloads