login »
17 november 2023

Adviesdocumenten Middenvelder

Het Programma Privacy en Gegevensdeling Zorg en Veiligheid heeft twee adviesdocumenten opgesteld voor het werken met de Middenvelder. Het eerste beschrijft de juridische borging van bevraging van de Middenvelder in het kader van de informatieverstrekking door een ZVH aan het OM (ten behoeve van een afdoeningsbeslissing). Het tweede document regelt de bekendheids-check tussen ZVH’en onderling.

De Middenvelder is een technische voorziening die verbinding legt tussen de verschillende voorzieningen van de zorg- en veiligheidshuizen. De Middenvelder maakt het in het kader van ZSM bijvoorbeeld eenvoudiger om de door de samenwerkende partijen in het ZVH geformuleerde adviezen over de afdoening op te vragen.

Bekendheidscheck

Bij het uitvoeren de bekendheidscheck door het OM en de eventueel daaropvolgende informatieverstrekking door een ZVH, worden persoonsgegevens verwerkt op een gestandaardiseerde manier. Daarom is een beoordeling nodig of de verstrekking vanuit het ZVH aan het OM rechtmatig is en past binnen het doel van het ZVH. Dat is het geval indien de verstrekking, gezien het plan van aanpak, noodzakelijk is. Hoe dit precies werkt is beschreven in de publicatie 'Werken met Middenvelder in de communicatie tussen ZVH en OM'.

Addendum

Naast dit document is ook het Addendum Middenvelder Zorg- en Veiligheidshuizen opgeleverd. Dit document regelt de bekendheids-check tussen ZVH’en onderling. Het document is een addendum bij het model Privacy Protocol.

Downloads