login »
21 januari 2022

Weer meer incidenten met verwarde personen

De politie ziet dat de stijgende lijn van het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag zich doorzette. Vorig jaar kreeg zij te maken met 130.177 voorvallen; 11 procent meer dan in 2020.

Verhaal achter cijfers

"Het verhaal achter deze cijfers vraagt lang niet altijd om onze bemoeienis. Voor deze mensen is de juiste hulp het belangrijkst", reageert Martin Sitalsing, de nieuwe portefeuillehouder Zorg en Veiligheid.

De cijfers gaan over het aantal geregistreerde incidenten. Dit zegt niets over het aantal personen, want één persoon kan meerdere incidenten veroorzaken. "Het gaat in elk geval over menselijk leed en maatschappelijke onrust. Ik heb het over psychoses, dementie, suïcidaliteit, verslaving en andere zorgwekkende situaties", vertelt Sitalsing.

Juiste hulp

"Meestal is er een zorgprobleem. De politie wordt vaak gebeld, terwijl veel mensen met verward gedrag die wij tegenkomen, nauwelijks overlast geven of crimineel of gevaarlijk zijn. De meeste meldingen horen niet bij de politie thuis, maar we zijn er wel veel tijd aan kwijt. Tijd die we niet kunnen inzetten bij veiligheidsproblemen. De mensen waar het om gaat, zijn gebaat bij de juiste hulp."

Lokale aanpak

Om die juiste hulp te geven zijn al verschillende initiatieven genomen door de politie en haar ketenpartners. Vaak gebeurde dit lokaal. Sitalsing verwijst daarbij onder meer naar de komst van meldpunten bij gemeenten en het landelijk meldnummer (0800-1205). "Daar kunnen signalen van verward gedrag vroegtijdig worden gemeld. Op die manier kan snel gerichte hulp worden geboden."

Gevaar voor anderen en zichzelf

Daarnaast neemt het volgens Sitalsing druk weg bij de politie. "Snelle en juiste hulp is belangrijk, want zonder die helpende hand kan er wel een veiligheidsprobleem ontstaan. Voorkomen moet worden dat mensen met mentale problemen een gevaar worden voor anderen en zichzelf. Vaak zijn zorgpartners in staat om de situatie te normaliseren. In geval van agressie kan de politie zo nodig mee ter bescherming van hulpverleners en anderen."