login »
04 januari 2021

De online wereld van jonge rechts-extremisten: “Het begint vaak als een grapje”

“Rechts-extremisten vormen een toenemende terreurdreiging voor onze samenleving”, waarschuwen deskundigen. Bovendien radicaliseren zij op een steeds jongere leeftijd en vindt het radicaliseringsproces grotendeels online plaats.

Digitaal vergrendelde netwerken bieden rechtsextremisten de ideale plek om van gedachten te wisselen. Het NOS-actualiteitenprogramma Nieuwsuur wist te infiltreren in de online wereld van deze rechts-extremisten. “De jongste deelnemer was 14 jaar.”

Alledaagse gesprekken afgewisseld met nazi-praat

Via een infiltrant kreeg Nieuwsuur inzage in een groot aantal chatberichten van een Nederlands rechts-extremistisch netwerk. In deze netwerken komen racisme, homofobie, transfobie, vrouwenhaat en antisemitisme samen. Het netwerk biedt terrein voor het uitwisselen van allerlei vormen van extreem gedachtegoed: ideeën over een rassenoorlog, foto’s met nazi-vlaggen en messen, beelden van terroristische misdrijven en gedachtes over aanslagen op Nederlandse politici.

Kans op aanslag reëel

Jongeren komen online op een steeds jongere leeftijd in deze netwerken terecht. Wat voor hen vaak begint als een grapje, loopt in een rap tempo uit tot serieus gedachtegoed. Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de kans op een aanslag in Nederland reëel. In haar laatste veiligheidsanalyse schrijft het NCTV: “Het risico dat rechts-extremistische eenlingen of kleine groepen naar geweld grijpen wordt groter geacht dan in het verleden.”

Verschuiving in aard en omvang

Ook Matthew Feldman – directeur van het Britse Centre for Analysis of the Radical Right - ziet een verschuiving in de aard en omvang van rechts-extremistische radicalisering. ”In bijna elke zaak waar ik bij betrokken ben, gaat het om tieners die lang niet altijd uit zogenaamde achtergebleven milieus komen. Velen van hen komen uit stabiele gezinnen. Ze zijn vrijwel volledig online geradicaliseerd. Dat is anders dan wat we eerder zagen”, stelt Feldman. Hierbij benadrukt hij dat zich onder de geradicaliseerde steeds meer jongeren bevinden.

Internationale groepen streven naar onrust en revolutie

Voorbeelden van organisaties die zich binnen de rechts-extremistische online wereld bewegen zijn The Base en voormalig Feuerkrieg Division. Beide groepen zijn in het buitenland begonnen en inmiddels uitgegroeid tot internationale netwerken, waarvan ook Nederlanders deel uitmaken.

Zulke rechtsextremistische organisaties horen bij de ‘Siege-culture’, ook wel het accelerationisme genoemd. Aanhangers van deze ideologie hopen door middel van chaos (bijvoorbeeld door een aanslag te plegen) maatschappelijke onrust en uiteindelijk een revolutie te creëren.

De ideologie komt neer op revolutionair nationaal-socialisme. “Ze zijn er allemaal van overtuigd dat er oorlog gaat komen en er een nazi-revolutie gaat plaatsvinden”, vertelt de infiltrant die meewerkte aan het onderzoek van Nieuwsuur. In de chatgroepen zitten meerdere Nederlandse jonge mannen. Justitie heeft hen online in het vizier.

Links

  • Lees het hele artikel op de website van de NOS