login »
07 december 2023

Nieuwe informatiedeling burgers in detentie

De manier waarop gemeenten worden geïnformeerd over burgers in detentie is vernieuwd. Er is een digitale voorziening voor het versturen van het deelbaar Detentie en Re-integratieplan (D&R-plan) operationeel.

D&R-plan naar Berichtenbox Re-integratie

De informatiedeling vindt plaats in het kader van artikel 18a Pbw (Wet straffen en beschermen). Het is daardoor mogelijk om het deelbaar D&R-plan te versturen naar de Berichtenbox Re-integratie, waar elke gemeente op is aangesloten.

Duidelijke juridische grondslag

Het deelbaar D&R-plan vervangt het voormalige Informatieblad Gemeenten en bevat meer informatie over het re-integratietraject van de gedetineerde. Er is dus een duidelijke juridische grondslag voor de verwerking van (persoons)gegevens van de gedetineerde in het D&R-plan (artikel 18a Pbw) en het uitwisselen van risicoinformatie van de gedetineerde met ketenpartners (artikel 18b Pbw).

Structurele vorm van informatiedeling is cruciaal

Een structurele vorm van informatiedeling is cruciaal om de samenwerking tussen de DJI en gemeenten mogelijk te maken, zodat we de gedetineerde tijdig en op maat kunnen ondersteunen bij zijn terugkeer in de maatschappij. Met de grondslag mogen meer gegevens gedeeld worden, zonder toestemming van de gedetineerde. De digitale voorziening voor meldingen in het kader van artikel 18b Pbw is afgelopen september operationeel gegaan.

Gemeente beter betrokken

Door deze nieuwe stap ontvangt de gemeente periodiek meer informatie over het traject van de gedetineerde. Hierdoor kan de gemeente beter betrokken zijn bij de re-integratie. De DJI werkt nog aan een manier om het deelbaar D&R-plan ook naar de reclassering te kunnen versturen.